";
Homeopathiepraktijk Leiderdorp
Marleen Zuiddam

Homeopathie

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd.

De homeopathische geneeskunst maakt gebruikt van het principe dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen.

Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat een geneesmiddel voor dat niet alleen gekozen is op uw klacht of ziekte maar dat ook passend is bij u als persoon.

Hoe ziet een homeopathische behandeling eruit?

In de homeopathie wordt niet de ziekte behandeld, maar de zieke mens. Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij een klassiek homeopaat al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand. Tijdens dit eerste consult verzamelt de klassiek homeopaat drie soorten gegevens.

Allereerst wordt gevraagd naar de symptomen die direct te maken hebben met de klacht of de ziekte. Daarna wordt er een onderscheid gemaakt in de symptomen die typisch zijn voor uw reactie op de klacht of de ziekte. Waardoor wordt de klacht beter of juist erger? Sinds wanneer heeft u de klachten? Waren er in die periode ook bijzondere gebeurtenissen? Hoe was uw reactie hierop? Als laatste wil de homeopaat persoonlijke kenmerken weten die niet direct verband houden met de klacht. Voorbeelden zijn eerder doorgemaakte ziekten en ziekten die zich voordoen in de familie. Aan de hand van deze gegevens wordt een homeopathisch geneesmiddel gekozen dat past bij uw klacht en bij u als persoon.